Lejebetingelser for Hovedstadens Autocamping

I Hovedstadens Autocamping gør vi meget ud af at sikre vores lejere en ordentlig oplevelse. På siden her, kan du læse vores lejebetingelser eller du kan hente dem i PDF-format og læse dem offline. Er der noget, du er i tvivl om eller har spørgsmål til, er du naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

1 – Booking og betaling

1.1 – Priser
Alle priser hos Hovedstadens Autocamping ApS (eller ”vi”) er i Danske Kroner og inklusive dansk moms, medmindre aftalen indgås med en erhvervsdrivende.

1.2 – Betalingsbetingelser
Efter du har booket din autocamper, og vi har konstateret, at vi har alle de nødvendige oplysninger, vil du modtage en reservationsbekræftelse. Din booking er først reserveret ved modtagelsen af bekræftelsen.
Umiddelbart herefter modtager du en email fra SignIT med et link til underskrift af endelig lejekontrakt med MitID. SignIT er en dansk virksomhed, der er godkendt af NETS til håndtering af digital signatur.

Lejekontrakten skal underskrives af en af de personer, der er oplyst kørekortnummer på i lejekontrakten. Underskrives lejekontrakten ikke inden 8 dage annulleres reservationen, og booking skal foretages på ny.
Betalingsoplysninger samt datoer for senest rettidige indbetaling af 1. rate, 2. rate samt depositum fremgår af lejekontrakten. Indbetaling skal ske via bankoverførsel til Hovedstadens Autocampings konto i Sparekassen Sjælland. 

Efter endt lejeperiode fremsendes endelig faktura.

1.3 – Depositum
Når du lejer en autocamper hos Hovedstadens Autocamping, indbetales et depositum på kr. 5.000,-. Efter endt lejemål, og når bilen er returneret uden skader og i samme stand som den blev modtaget, returneres depositum senest 8 hverdage fra lejeperiodens ophør. I tilfælde af behov for bestilling af reservedele eller ved forsikringsgodkendt taksators taksering af reparationsomkostninger for en skade, tilbageholdes depositum indtil den endelige pris for reparationen er kendt. 

Ved kørsel i eksempelvis Sverige og Norge kan der være op til 120 dages ventetid før udlejer modtager opkrævning af vejskatter/afgifter. Er depositum allerede refunderet når udlejer modtager krav om betaling fra udenlandske myndigheder eller selskaber, forbeholder udlejer sig ret til at fremsende faktura på beløbet til lejer.

1.4 – Afbestilling
Afbestilles autocamperen senest 61 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær kr. 2.500, -. Afbestilles autocamperen senere end 61 dage før og senest 30 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær kr. 5.000,-. Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start, hæfter lejer for det fulde beløb.

Forudbetalt depositum refunderes altid ved afbestilling.

1.5 – Afbestillingsforsikring
Hovedstadens Autocamping Aps giver, ved henvisning, lejere mulighed for at tegne afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S.

Hovedstadens Autocamping henviser ved link til forsikringsselskabet og modtager henvisningsprovision, hvis lejer tegner afbestillingsforsikring. Hovedstadens Autocamping sender ingen data om lejer, lejekontrakt eller andre oplysninger til forsikringsselskabet, og forsikringsaftalen indgås direkte mellem lejer og Europæiske Rejseforsikring A/S på baggrund af oplysninger, lejer selv angiver på forsikringsselskabets hjemmeside.

Ved eventuelle tvister med forsikringsselskabet, henvises til kundeservice hos Europæiske Rejseforsikring A/S. 

2 – Lejeperiode og udlevering
2.1 – Afhentning af autocamper
Lejeperioden fremgår af lejekontrakten. Autocamperen afhentes den dato og tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Udlejer sørger for at autocamperen udleveres med fuld dieseltank, AdBlue-tank og sprinklervæske. Toilet og spildevandstank er tømt. Udlejer og lejer gennemgår autocamperens funktioner sammen og der udarbejdes udleveringsrapport, der dokumenterer eventuelle skader og mangler.

Udleveringsrapporten underskrives af begge parter. Lejer hæfter for alle skader, der ikke fremgår af udleveringsrapporten.

2.2 – Udstyr og inventarliste
Udførlig instruktion i korrekt betjening af alle autocamperens funktioner sker på udleveringsdagen. Autocamperens inventarliste kan hentes på Hovedstadens Autocampings hjemmeside. Inventaret svarer til dét antal personer, der er plads til i autocamperen. Er startpakken tilvalgt, indgår desuden en række forbrugsartikler. Udover forbrugsartiklerne i startpakken, hæfter lejer for beskadiget eller bortkommet udstyr.

2.3 – Aflevering
På lejeperiodens sidste dag afleveres autocamperen på udlejers adresse senest på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Af hensyn til efterfølgende lejere, er det vigtigt at denne tidsfrist overholdes. Ved for sen aflevering påregnes 750,- pr. påbegyndt halve time.

Forsinkes lejer mere end 4 timer på afleveringsdagen, hæfter lejer for udgift til en erstatningsautocamper til den efterfølgende lejer i hele den periode, den efterfølgende lejer har lejet autocamperen. Afleveres autocamperen før aftalt tidspunkt refunderes leje ikke.

Ved aflevering gennemgår udlejer stikprøvevis autocamperen sammen med lejer og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, der måtte være opstået i lejeperioden. Autocamperen skal afleveres med fuld diesel-tank, tømt toiletkassette og tom spildevandstank. Ved skader, der først viser sig senere, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve lejer for udbedring af disse.

2.4 – Mangelfuld rengøring
Alt service skal være vasket op og vognen tømt for Lejers ejendele på afleveringstidspunktet. Ved aflevering med utømt toiletkassette eller spildevandstank opkræves kr. 1.000,- i gebyr. Vores placering tæt ved København betyder, at der ikke er mulighed for tømning i nærheden af udlejers adresse.

3 – Kørselsbetingelser
3.1 – Førere
Autocampere udlejes kun til personer over 25 år, der har haft kørekort B i mindst 3 år. Dette er et krav af hensyn til autocamperens forsikring. Af lejekontrakten fremgår navne og kørekortnumre på de personer, der må føre autocamperen i udlejningsperioden. I hele lejeperioden er det lejers ansvar at sikre, at den føres lovligt, at der kun fragtes det antal personer, der er selepladser til samt at gældende færdselslov overholdes. 

4 – Under rejsen
4.1 – Autocamperens stand
I hele lejeperioden er det lejers ansvar at holde bilen i forsvarlig og lovlig stand. Det gælder kontrol af olie, diesel, spildevandstank m.v. som har betydning for funktion og lovlig kørsel. Undladelse af kontrol kan føre til nedsat funktion og potentielt ødelagt ferie og køretøj og lejer hæfter for skader som følge af forsømmelsen. Ved uansvarlig kørsel eller anvendelse hæfter lejer selv for det fulde skadesbeløb, idet forsikringen ikke dækker i sådanne situationer.

4.2 – Trafikforseelser, afgifter og bøder
Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i færdselsreglerne i det land, du skal køre i. Udover gældende færdselslov henviser vi til helt almindelig sund fornuft og forsigtig kørsel. Bemærk især at autocampere er både længere og højere end almindelige biler.

Lejer hæfter for alle trafikforseelser eller andre politimæssige anliggender i hele lejeperioden. I tilfælde af konfiskation af det lejede køretøj i lejeperioden, hæfter lejer fuldt for et beløb svarende til prisen på anskaffelse af en ny, tilsvarende autocamper af samme model. Årsagen til konfiskation er udlejer uvedkommende. Udlejer forbeholder sig endvidere ret til at rejse krav om erstatning for tabt fortjeneste på efterfølgende udlejninger, der som følge af konfiskationen, ikke kan gennemføres. Udlejer kan aldrig gøres ansvarlig for fart- eller parkeringsbøder under lejeperioden ligesom enhver ubetalt vejagift påhviler lejer og vil blive krævet refunderet såfremt disse kommer udlejer i hænde efter lejers depositum er refunderet. For efterfølgende opkrævning af bøder og afgifter påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. bilag.

4.3 – Kilometerforbrug
Ved tilvalg af startpakke medfølger 2.000 km pr. uge samt eventuelt tilkøbte kilometer fra tilvalgspakkerne. Ved lejeperioder kortere end en uge medfølger 200 km. pr. dag i startpakken. Såvel startpakke som kilometerpakker kan bestilles ved booking af autocamperen eller ved efterfølgende aftale med udlejer. Overskrides det inkluderede og tilkøbte antal kilometer, beregnes kr. 2,- pr. km.

4.4 – Gasflasker
Ved tilvalg af startpakke, indgår 1 stk. 10 kg. letvægts gasflaske. Den medfølgende gasflaske er plomberet ved udlevering. Har foregående lejer brugt under halvdelen af en gasflaske, giver udlejer denne med til efterfølgende lejer uden beregning. Således vil man ofte opleve at have mere end 1 gasflaske til fri afbenyttelse ved tilvalg af startpakken. Lejere, der har tilvalgt startpakken, kan bryde plomben på 1 gasflaske. Er autocamperen udleveret med 2 plomberede gasflasker, og brydes plomben på begge, påregnes en merudgift for den ekstra gasflaske på 400,-. Det er tilladt for lejere selv at ombytte gasflasker til en ny fuld, men kun såfremt det er rette type gas, og samme 10 kg. letvægtsflaske. Ved skade på autocamperens gasanlæg, som følge af forkert type gas eller ukorrekt håndtering, forbeholder udlejer sig ret til at fakturere for udbedring af skaden. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med udlejer.

4.5 – Brug af elektriske apparater
Undlad at benytte elkedler, hårtørere eller andre apparater med højt kilowatt-forbrug. Beskadiges vognens el-installationer, forbeholder udlejer sig ret til at kræve erstatning for udbedring af skaden.

4.6 – Rygning
Alle former for rygning er strengt forbudt i autocamperen. Det gælder også e-cigaretter og andre tobaksfri varianter. Ved overtrædelse forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer for udskiftning af madrasser, betræk, gardiner og måtter samt et tillæg på 5.000,- til dækning af tidsforbrug og øvrige omkostninger.

4.7 – Kæledyr
Mindre kæledyr kan medbringes efter aftale og mod bestilling af tilvalgspakken for medbringelse af kæledyr. Under kørsel skal kæledyr være behørigt sikret i bur, der er fastspændt. Ved medbringelse af kæledyr er efterfølgende slutrengøring obligatorisk. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise ønsker om at medbringe kæledyr – også selvom de er søde. 

5 – Forsikring
Der er fuld ansvars- og kaskoforsikring på autocamperen. I forsikringen indgår SOS-vejhjælp i Europa. Der er endvidere Falck-abonnement på autocamperen. Bilens inventar, som f.eks. toilet, gasblus, borde, gardinkasetter, armaturer o.l., er ikke dækket af forsikringen. Beskadiges inventaret, hæfter lejer derfor for udgiften til udbedring af skaden. Der er enkelte lande i Europa, som eksempelvis Tyrkiet, Rumænien. Rusland, Marokko m.fl., hvor forsikringen ikke dækker. Rådfør dig altid med udlejer før du booker, såfremt rejsen går til lande udenfor EU. For oplysning om afbestillingsforsikring, henvises til punkt 1.5.

5.1 – Småskader
Hvis der i lejeperioden går en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at informere udlejer med det samme. Det er vigtigt, da det kan gøre det muligt at have en reservedel klar, ved aflevering. Ved mindre fejl eller skader, der ikke direkte forhindrer vognens primære funktion som køretøj og boenhed, ydes ingen erstatning eller kompensation.

5.2 – Alvorlige skader
Er der tale om en skade af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte enten Falck i Danmark eller SOS International, som vil assistere og evt. bugsere autocamperen til et værksted. Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udbedres uden forudgående aftale med udlejer.

Enhver udbedring skal foretages på et autoriseret værksted af autoriseret mekaniker. Lejer er fuldt ansvarlig for alle skader, der måtte være undtaget i autocamperens ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse og lignende. Hvis en reparation tager mere end 3 dage, ydes hjemtransport af SOS. Der erstattes ikke udgifter til kost og logi under hjemtransporten. Udover hjemtransport fra SOS er lejer ikke berettiget til anden form for erstatning. Fejl på bilens køleskab, aircondition, fryser, fyr, varmtvandsbeholder, vandarmaturer, radio, navigationssystem, fartpilot eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

5.3 – Undtagelser for ansvars- og kaskoforsikring
Fyldes diesel på ferskvandstanken ved en fejl, skal tank og røranlæg udskiftes, da det ikke kan renses. En sådan skade er ikke dækket af forsikringen og lejer hæfter derfor for den fulde udgift for udskiftningen.
Fyldes benzin i dieseltanken ødelægges motoren, og udskiftning af den vil være nødvendig. En sådan skade er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer hæfter for det fulde beløb til udskiftning af autocamperens motor.

Skader forårsaget af grov uagtsomhed som eksempelvis åbne luger/tagvinduer, manglende brug af stormstropper på markise og andet, der beskadiges eller rives af af vind eller andet, er heller ikke nødvendigvis dækket af forsikringen. I tilfælde af, at lejers grove uagtsomhed forhindrer en efterfølgende lejer i at kunne leje autocamperen, kan udlejer rejse erstatningskrav svarende til lejeindtægter i den periode, reparationen udføres.

5.4 – Stenslag
Er der en skyldig part, f.eks. en lastbil med uafdækket lad eller et vejarbejde uden skiltning skal lejer sikre dokumentation med billeder fra stedet til brug i evt. forsikringssag.

5.5 – Tyveri og hærværk
Efterlades nøglerne i autocamperen, og denne stjæles, betragtes det som grov uagtsomhed, og lejer hæfter derfor selv for erstatning af det stjålne. Udlejers forsikring dækker skader på bilens fastmonterede inventar og køretøjet generelt som følge af indbrud. Lejers personlige ejendele er ikke omfattet af udlejers forsikring, men vil typisk være dækket af lejers egen indboforsikring. Sørg altid for at få optaget politirapport ved indbrud eller tyveri.

6 – Selvrisiko
Ved skader på autocamperen er der en selvrisiko på 5.000,-. Ved fejlbetjening eller grov uagtsomhed dækker forsikringen ikke, og lejer hæfter derfor for skadens fulde beløb.

7 – Ulykker
I tilfælde af ulykker skal lejer kontakte Hovedstadens Autocamping øjeblikkeligt. Der skal altid optages politirapport ved enhver ulykke, der involverer andre parter eller hvor køretøj eller vejudstyr beskadiges. Oplys altid, hvad der er sket, men undlad selv at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Det vurderes forskelligt fra land til land. Sørg for at få oplysninger om eventuelt øvrige involverede i ulykken, deres forsikringsselskab og eventuelle vidner. Tag gerne billeder af ulykkesstedet og skaderne på køretøjerne, da de vil være nødvendige i en forsikringssag.

8 – Generelt
Disse betingelser samt tro- og loveerklæring vedrørende kørsel i strid med lov om vanvidskørsel medsendes lejekontrakten og underskrives samlet. Af lejekontrakten fremgår, at lejer ved underskrift accepterer disse lejebetingelser samt vilkårene i Tro- og loveerklæring vedrørende Lov om vanvidskørsel.

Jævnfør Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøj uden fører, BEK 992 af 27/6 2022, er udlejer forpligtet til at opbevare lejekontrakter i 5 år.

I Hovedstadens Autocamping gør vi vores yderste for at alle får en fantastisk ferie, men der kan naturligvis have indsneget sig trykfejl ligesom vi i nogle situationer kan være nødsaget til at tilbyde en anden autocamper end den bestilte, f.eks. hvis den forrige lejer har beskadiget den autocamper, du har bestilt og det er lykkedes os at skaffe en erstatningsvogn med samme antal sele- og sovepladser.

Hovedstadens Autocamping kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for tabt ferie eller andre direkte eller indirekte tab som følge af forhold, der er uden for udlejers indflydelse. I tilfælde af at udlejer må stille erstatningsvogn til rådighed for lejer, er der ikke garanti for samme model, størrelse, udstyrspakke eller udseende men dog antal sele- og sovepladser.

Ønsker lejer at afbestille som følge af, at udlejer er nødsaget til at stille erstatningsvogn til rådighed, gælder reglerne for afbestilling som oplyst i disse lejebetingelser. 

9 – Registrering og behandling af personoplysninger
9.1 Oplysning om behandling af personoplysninger
Til brug for udarbejdelse af lejekontrakter, registrerer og behandler vi en række personoplysninger.

Virksomheden, der behandler personoplysningerne er:
Hovedstadens Autocamping Aps
Rugvænget 23
2630 Taastrup
CVR: 42135887

Det er Casper Niebe, der som dataansvarlig varetager behandlingen af de personoplysninger, vi modtager.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på telefon 93 39 39 39 eller email casper@hovedstadensautocamping.dk.

9.2 Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
Ved modtagelse af en booking via vores hjemmeside, oplyser du navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, email-adresse, kørekortnummer samt fødselsdato. Disse oplysninger anvendes af os til udarbejdelse af lejekontrakt samt fremsendelse af denne til underskrift med digital signatur. Registreringen sker under hensyntagen til reglerne i Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører (BEK 992 af 27/6 2022) med færdselsstyrelsen som ansvarlig myndighed. Heri fremgår også krav om at oplysninger om lejer skal opbevares i 5 år fra lejemålets afslutning.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er at kunne indgå lovlige lejeaftaler og levere de af den registrerede ønskede produkter og tjenester.

Bookingsystemet hvori personoplysninger lagres hostes hos den svenske virksomhed One.com. Databehandleraftale kan hentes på deres hjemmeside https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-da.pdf. De endelige lejekontrakter sendes til digital signatur hos den danske virksomhed SignIT. Deres privatlivsvilkår fremgår af denne side https://www.signit.dk/privatlivspolitik/

Hovedstadens Autocamping Aps overfører ikke personoplysninger til 3. lande eller andre parter end de to ovenfor nævnte.

9.3 Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

9.3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

9.3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

9.3.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

9.3.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

9.3.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9.3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.4 Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version: 1.6 – 16/07-2023