Lejebetingelser for Hovedstadens Autocamping

Det er vigtigt at du læser vores lejebetingelser. Vi vil gøre alt for at sørge for, at du får en fantastisk ferie, og at der aldrig er tvivl om noget. Har du spørgsmål til vores lejebetingelser, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os enten via formularen her på siden, via email eller ved at ringe til os.</p”

Klik her for at hente betingelserne eller læs dem herunder.

Vores lejebetingelser fremgår også som vedhæftning på den lejekontrakt, der fremsendes forud for indgåelse af lejeaftale.

1 – Booking og betaling

1.1 – Priser

Alle priser hos Hovedstadens Autocamping er i Danske Kroner og inklusiv dansk moms.

1.2 – Betalingsbetingelser

Når du har booket, modtager du en bekræftelse på at din booking er modtaget i vores system. Umiddelbart herefter modtager du en email med et link til den endelige lejekontrakt, som underskrives med NEM-ID hos den danske virksomhed SignIT. Vedlagt kontrakten er også disse lejebetingelser. Kontrakten skal underskrives af en af de personer, der er oplyst kørekortnummer på i lejekontrakten. Den tilsendte lejekontrakt er gyldig i 8 dage. Underskrives lejekontrakten ikke inden 8 dage annulleres reservationen.

Datoer for seneste indbetaling af 1. rate, 2. rate samt depositum fremgår af lejekontrakten. Indbetaling skal ske via bankoverførsel til Hovedstadens Autocampings konto, der fremgår af lejekontrakten.

Efter endt lejeperiode fremsendes endelig faktura.

1.3 – Depositum

Når du lejer en autocamper hos Hovedstadens Autocamping, indbetales et depositum. Depositum fremgår af den indgåede lejekontrakt. Efter endt lejemål, hvor bilen er returneret uden skader og i samme stand som den blev modtaget, returneres depositum senest 8 hverdage fra lejeperiodens ophør. I tilfælde af behov for forsikringsvurdering af eventuelle skader, tilbageholdes depositum indtil vurderingen er udført.

Ved kørsel i eksempelvis Sverige og Norge kan der være op til 120 dages ventetid før udlejer modtager opkrævning af vejskatter/afgifter. Kan lejer ikke fremvise kvitteringer for betalt vejskat/afgift, kan det være nødvendigt at tilbageholde en del af det indbetalte depositum i op til 120 dage.

1.4 – Afbestilling

Afbestilles autocamperen mere end 60 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 2.500,-

Afbestilles autocamperen mellem 30 og 59 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 5.000,-

Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start, hæfter lejer for det fulde beløb. Såfremt autocamperen kan udlejes til anden lejer i lejeperioden, refunderes den forudbetalte leje på nær 5.000,-

Forudbetalt depositum refunderes altid ved afbestilling.

Rejse- og afbestillingsforsikring indgår ikke i vores lejebetingelser, men kan tegnes ved de fleste forsikringsselskaber.

2 – Lejeperiode og udlevering

2.1 – Afhentning af autocamper

Lejeperioden fremgår af lejekontrakten. Autocamperen afhentes den dato og tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Udlejer sørger for at autocamperen udleveres med fuld dieseltank, AdBlue og sprinklervæske, ligesom toilet og spildevandstank er tømt. Ved afhentning gennemgår udlejer og lejer alle autocamperens funktioner og generelle betjening. Udlejer har på forhånd udarbejdet en udlejningsrapport, der dokumenterer eventuelle skader eller mangler, der ikke er en hindring for at udlejningen kan gennemføres. Udlejer og lejer gennemgår udlejningsrapporten sammen inden den underskrives af lejer. Lejer hæfter for skader, der ikke fremgår af udlejningsrapporten.

2.2 – Udstyr og inventarliste

En autocamper har en lang række funktioner og betjeningsmuligheder, der ikke findes i normale køretøjer. Udførlig instruktion i korrekt betjening af alle autocamperens funktioner sker på udleveringsdagen. Bilens øvrige løse inventar fremgår af autocamperens inventarliste, der kan hentes på Hovedstadens Autocampings hjemmeside. Udstyret svarer til det antal personer, der er plads til i den. Herudover indgår en række forbrugsartikler i den obligatoriske startpakke. Det omfatter bl.a. gas, selvopløseligt toiletpapir, tabs og væske til toilet, viskestykker og karklude. Udover forbrugsartiklerne i startpakken, hæfter lejer for beskadiget eller bortkommet udstyr.

2.3 – Aflevering

På lejeperiodens sidste dag afleveres autocamperen på udlejers adresse senest på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Af hensyn til efterfølgende lejere, er det vigtigt at denne tidsfrist overholdes. Ved for sen aflevering påregnes et gebyr på 750,- pr. påbegyndte halve time afleveringen forsinkes.

Forsinkes lejer mere end 4 timer på afleveringsdagen, hæfter lejer for udgift til en erstatningsautocamper til den efterfølgende lejer i hele den periode, den efterfølgende lejer har lejet autocamperen. Afleveres autocamperen før aftalt tidspunkt refunderes leje ikke.

Ved aflevering gennemgår udlejer stikprøvevis autocamperen sammen med lejer og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, der måtte være opstået i lejeperioden. Autocamperen skal afleveres med fuld diesel-tank og tømt toilet og spildevandstank. Afleveringsrapporten underskrives derpå af begge parter. Ved skader, der først viser sig senere, forbeholder udlejer sig retten til at opkræve lejer for udbedring af disse.

2.4 – Mangelfuld rengøring

Såfremt rengøring er fravalgt af lejer og udlejer vurderer at rengøringen er mangelfuld, opkræves gebyr for rengøring, der fratrækkes lejers depositum. Udlejer er forpligtet til at påpege en sådan mangel umiddelbart ved aflevering, hvorved lejer bliver gjort bekendt med de præcise årsager til det vurderes at være mangelfuldt. Ved aflevering med u-tømt toilet eller spildevandstank opkræves kr. 1.000,- i gebyr. Vores placering tæt ved København betyder, at der ikke er mulighed for tømning i nærheden af udlejers adresse.

3 – Kørselsbetingelser

3.1 – Førere

Autocampere udlejes kun til personer over 25 år, der har haft kørekort B i mindst 3 år. Dette er et krav i vores lejebetingelser af hensyn til autocamperens forsikring. Af lejekontrakten fremgår kørekortnumre på de personer, der må føre autocamperen i udlejningsperioden. I hele lejeperioden er det lejers ansvar at sikre, at den føres lovligt, at der kun fragtes det antal personer, der er selepladser til samt at gældende færdselslov naturligvis overholdes.

4 – Under rejsen

4.1 – Autocamperens stand

I hele lejeperioden er det lejers ansvar at holde bilen i forsvarlig og lovlig stand. Det gælder kontrol af olie, diesel, spildevandstank m.v. som har betydning for funktion og lovlig kørsel. Undladelse af kontrol kan føre til nedsat funktion og potentielt ødelagt ferie og køretøj, og lejer hæfter for skader som følge af forsømmelsen. Ved uansvarlig kørsel eller anvendelse hæfter lejer selv for det fulde skadebeløb, idet forsikringen i så fald ikke dækker.

4.2 – Trafikforseelser, afgifter og bøder

Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i færdselsreglerne i det land, du skal køre i. Udover gældende færdselslov henviser vi til helt almindelig sund fornuft og forsigtig kørsel.

Lejer hæfter for alle trafikforseelser eller andre politimæssige anliggender i hele lejeperioden. I tilfælde af konfiskation af det lejede køretøj, hæfter lejer fuldt for prisen på anskaffelse af en ny. Udlejer kan aldrig gøres ansvarlig for fart- eller parkeringsbøder under lejeperioden ligesom enhver ubetalt vejafgift påhviler lejer og vil blive krævet refunderet såfremt disse kommer udlejer i hænde efter refunderet depositum. For efterfølgende opkrævning af bøder og afgifter påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. bilag.

4.3 – Kilometerforbrug

I startpakken medfølger 2.000 km pr. uge samt eventuelt tilkøbte kilometer fra pakkerne. Ved kortere lejeperioder udenfor højsæsonen medfølger 200 km. pr. dag. Der kan tilkøbes kilometerpakker ved booking af bilen eller ved efterfølgende aftale med udlejer. Overskrides det inkluderede og tilkøbte antal kilometer, beregnes kr. 2,- pr. km. Antallet af inkluderede kilometer fremgår altid af lejekontrakten, hvor disse lejebetingelser ligeledes er vedlagt.

4.5 – Gasflasker

Ved lejeperiodens start, er autocamperen forsynet med 1 gasflaske, der er inkluderet i startpakken. Herudover medfølger 1 stk. plomberet gasflaske, der kan tages i brug hvis den første bliver brugt. Tages den ekstra gasflaske i brug, påregnes en merudgift på 400,-, der fratrækkes depositum. I lavsæsonen eller ved kørsel til kolde egne, hvor autocamperens varmefyr til bodelen kører konstant, holder en gasflaske typisk 4-5 dage. Det er tilladt selv at ombytte den første gasflaske til en ny fuld i stedet for at tage den plomberede i brug. Vær opmærksom på at det skal være kosan-gas. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med udlejer.

4.6 – Brug af elektriske apparater

På mange campingpladser er der mange, der deles om den samme sikringsgruppe. Derfor kan elnettet typisk ikke klare særlig høj belastning. Undlad at benytte elkedler, hårtørere eller andre apparater med højt kilowatt-forbrug. Det er ikke direkte ulovligt og dermed ikke i strid med vores lejebetingelser, men du kommer selv til at stå ansigt til ansigt med naboer og campingpladsens indehaver. Kog vand i gryde på gasblus i stedet for i el-kedel.

4.7 – Rygning

Alle former for rygning er strengt forbudt i autocamperen. Det gælder også e-cigaretter og andre tobaksfri varianter.

4.8 – Kæledyr

Mindre kæledyr kan medbringes efter aftale og mod gebyr. Under kørsel skal kæledyr være behørigt sikret i bur, der er fastspændt. Ved medbringelse af kæledyr er efterfølgende slutrengøring obligatorisk, da autocamperen skal allergisaneres. Udlejer forbeholder sig retten til at afvise ønsker om at medbringe kæledyr – også selvom de er søde. Det handler mest om sikkerhed og naturligvis om andre lejere efter dig.

5 – Forsikring

Der er fuld ansvars- og kaskoforsikring på autocampere fra Hovedstadens Autocamping. I forsikringen indgår SOS-vejhjælp i hele Europa. Autocamperens inventar som toilet, bord, gasblus, armaturer o.l. er ikke dækket af forsikringen. Beskadiges inventaret, hæfter lejer derfor for udgiften til udbedring af skaden. Der er enkelte lande i Europa hvor forsikringen ikke dækker, som f.eks. Tyrkiet, Rumænien. Rusland og Marokko. Sørg derfor for at rådføre dig med udlejer, såfremt rejsen går til lande udenfor EU, også selvom landene ikke eksplicit er nævnt i disse lejebetingelser.

5.1 – Småskader

Hvis der i lejeperioden går en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret det. Mindre anskaffelser op til kr. 1.000,- kan efter aftale med udlejer refunderes efter endt lejeperiode mod forevisning af kvittering på det købte.

5.2 – Alvorlige skader

Er der tale om en skade af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som vil assistere og evt. bugsere til værksted. Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udbedres uden forudgående aftale med Hovedstadens Autocamping.

Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse og lignende. Hvis en reparation varer mere end 3 dage, ydes hjemtransport af SOS. Der erstattes ikke udgifter til kost og logi under hjemtransporten. Udover hjemtransport fra SOS er lejer ikke berettiget til anden form for erstatning. Fejl på bilens køleskab, fryser, navigationssystem eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

5.3 – Undtagelser for ansvars- og kaskoforsikring

Fyldes diesel på ferskvandstanken ved en fejl, skal tank, røranlæg og drikkevandsarmaturer udskiftes, da det ikke kan renses. En sådan skade er ikke dækket af forsikringen og lejer hæfter derfor for den fulde udgift for udskiftningen.

Fyldes benzin i dieseltanken ødelægges motoren, og udskiftning af den vil være nødvendig. En sådan skade er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer hæfter for det fulde beløb til udskiftning af autocamperens motor.

Skader forårsaget af grov uagtsomhed som eksempelvis åbne luger/tagvinduer, markiser og andet, der beskadiges eller rives af af vind eller andet, er heller ikke dækket af forsikringen. I tilfælde af at lejers grove uagtsomhed forhindrer en efterfølgende lejer i at kunne leje autocamperen, kan udlejer rejse erstatningskrav svarende til lejeindtægter i den periode, reparationen udføres.

5.4 – Stenslag

Ved stenslag kan der være en skyldig part. Det kan være et uafdækket læs grus fra en forankørende lastbil eller som følge af sten på kørebanen ved et vejarbejde. Sørg i sådanne tilfælde for at dokumentere med billeder fra stedet, da dette kan anvendes i en eventuel senere forsikringssag.

5.5 – Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker skader på inventar og køretøj som følge af indbrud. Lejers personlige ejendele er ikke omfattet af autocamperens forsikring, men typisk dækker lejers egen indboforsikring i sådanne tilfælde, ligesom ved tyveri fra parkeret bil. Sørg altid for at få optaget politirapport ved indbrud eller tyveri fra autocamperen.

6 – Selvrisiko

For hver skade på autocamperen er der en selvrisiko på 6.000,-. Hvorvidt flere skader vurderes som én samlet eller flere uafhængige er forsikringsselskabets vurdering og kan derfor ikke præciseres yderligere i vores lejebetingelser. Ved fejlagtig betjening eller grov uagtsomhed dækker forsikringen ikke, og lejer hæfter derfor for skadens fulde beløb. Vurderer forsikringsselskabet at der er tale om flere skader, betales selvrisiko for hver skade.

7 – Ulykker

I tilfælde af ulykker skal lejer kontakte Hovedstadens Autocamping øjeblikkeligt. Der skal altid optages politirapport ved enhver ulykke, der involverer andre parter eller hvor køretøj eller vejudstyr beskadiges. Oplys altid, hvad der er sket, men undlad at påtage dig ansvar. Ansvaret for en ulykke vurderes forskelligt fra land til land. Sørg altid for at få oplysninger om eventuelt øvrige involverede i ulykken samt information om deres forsikringsselskab. Tag gerne billeder af ulykkesstedet og skaderne på køretøjerne, da de vil være vigtige i en eventuel senere forsikringssag.

8 – Forbehold

Disse lejebetingelser sendes sammen med lejekontrakten, der underskrives. I Hovedstadens Autocamping gør vi vores yderste for at alle får en fantastisk ferie, men der kan naturligvis have indsneget sig trykfejl ligesom vi i nogle situationer kan være nødsaget til at tilbyde en anden autocamper end den bestilte, f.eks. hvis den forrige lejer har beskadiget den autocamper, du har bestilt. Hovedstadens Autocamping kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for tabt ferie eller andre indirekte tab som følge af forhold, der er uden for udlejers indflydelse. I tilfælde af at udlejer må stille en erstatningsvogn til rådighed for lejer, er der ikke garanti for samme model, størrelse, udstyrspakke eller udseende. Ønsker lejer at afbestille i tilfælde af at udlejer er nødsaget til at stille erstatningsvogn til rådighed i stedet, gælder reglerne for afbestilling som oplyst i disse lejebetingelser. Ved forsinkelse på aflevering fra tidligere lejer, kan lejer vælge at vente på autocamperen afleveres. I så fald kan udlejer ikke indestå for autocamperens stand på udleveringstidspunktet.

Vores lejebetingelser forefindes altid i vores autocampere sammen med diverse instruktionsmanualer og vejledninger. Udover vores lejebetingelser forefindes også udleveringsrapport, der udarbejdes ved udlevering.