Lejebetingelser for Hovedstadens Autocamping

Det er vigtigt at du læser vores lejebetingelser. Vi vil gøre alt for at sørge for, at du får en fantastisk ferie, og at der aldrig er tvivl om noget. Har du spørgsmål til vores lejebetingelser, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os enten via formularen her på siden, via email eller ved at ringe til os.</p”

Klik her for at hente betingelserne eller læs dem herunder.

Vores lejebetingelser fremgår også som vedhæftning på den lejekontrakt, der fremsendes forud for indgåelse af lejeaftale.

1 – Booking og betaling

1.1 – Priser

Alle priser hos Hovedstadens Autocamping er i Danske Kroner og inklusiv dansk moms.

1.2 – Betalingsbetingelser

Når du har booket, modtager du en bekræftelse på at din booking er modtaget og at vi har alle de nødvendige oplysninger. Umiddelbart herefter modtager du en email fra SignIT med et link til den underskrift af endelig lejekontrakt med NEM-ID. SignIT er en dansk virksomhed, der er godkendt af NETS til håndtering af digital signatur. Lejekontrakten skal underskrives af en af de personer, der er oplyst kørekortnummer på i lejekontrakten. Den tilsendte lejekontrakt er gyldig i 8 dage. Underskrives lejekontrakten ikke inden 8 dage annulleres reservationen.

Datoer for senest rettidige indbetaling af 1. rate, 2. rate samt depositum fremgår ligeledes af lejekontrakten. Indbetaling skal ske via bankoverførsel til Hovedstadens Autocampings konto i Sparekassen Sjælland. Registrerings- og kontonummer fremgår af lejekontrakten.

Efter endt lejeperiode fremsendes endelig faktura.

1.3 – Depositum

Når du lejer en autocamper hos Hovedstadens Autocamping, indbetales et depositum på kr. 6.000,-. Efter endt lejemål, og når bilen er returneret uden skader og i samme stand som den blev modtaget, returneres depositum senest 8 hverdage fra lejeperiodens ophør. I tilfælde af behov for bestilling af reservedele eller ved forsikringsgodkendt taksators taksering af reparationsomkostninger for en skade, tilbageholdes depositum indtil den endelige pris for reparationen er kendt.

Ved kørsel i eksempelvis Sverige og Norge kan der være op til 120 dages ventetid før udlejer modtager opkrævning af vejskatter/afgifter. Er depositum allerede refunderet når udlejer modtager krav om betaling fra udenlandske myndigheder eller selskaber, forbeholder udlejer sig ret til at fremsende faktura på beløbet til lejer.

1.4 – Afbestilling

Afbestilles autocamperen mere end 60 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 2.500,-

Afbestilles autocamperen mellem 30 og 59 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 5.000,-

Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start, hæfter lejer for det fulde beløb. Såfremt autocamperen kan udlejes til anden lejer i lejeperioden, refunderes den forudbetalte leje på nær 5.000,-

Forudbetalt depositum refunderes altid ved afbestilling.

Rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring kan tegnes ved de fleste forsikringsselskaber.

2 – Lejeperiode og udlevering

2.1 – Afhentning af autocamper

Lejeperioden fremgår af lejekontrakten. Autocamperen afhentes den dato og tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Udlejer sørger for at autocamperen udleveres med fuld dieseltank, AdBlue-tank og sprinklervæske. Toilet og spildevandstank er tømt. Udlejer og lejer gennemgår autocamperens funktioner sammen og der udarbejdes udleveringsrapport, der dokumenterer eventuelle skader og mangler. Udleveringsrapporten underskrives af begge parter. Lejer hæfter for alle skader, der ikke fremgår af udleveringsrapporten.

2.2 – Udstyr og inventarliste

Udførlig instruktion i korrekt betjening af alle autocamperens funktioner sker på udleveringsdagen. Autocamperens inventarliste kan hentes på Hovedstadens Autocampings hjemmeside. Inventaret svarer til dét antal personer, der er plads til i autocamperen. Er startpakken tilvalgt, indgår desuden en række forbrugsartikler. Udover forbrugsartiklerne i startpakken, hæfter lejer for beskadiget eller bortkommet udstyr.

2.3 – Aflevering

På lejeperiodens sidste dag afleveres autocamperen på udlejers adresse senest på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Af hensyn til efterfølgende lejere, er det vigtigt at denne tidsfrist overholdes. Ved for sen aflevering påregnes 750,- pr. påbegyndt halve time.

Forsinkes lejer mere end 4 timer på afleveringsdagen, hæfter lejer for udgift til en erstatningsautocamper til den efterfølgende lejer i hele den periode, den efterfølgende lejer har lejet autocamperen. Afleveres autocamperen før aftalt tidspunkt refunderes leje ikke.

Ved aflevering gennemgår udlejer stikprøvevis autocamperen sammen med lejer og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, der måtte være opstået i lejeperioden. Autocamperen skal afleveres med fuld diesel-tank, tømt toiletkassette og tom spildevandstank. Afleveringsrapporten underskrives derpå af begge parter. Ved skader, der først viser sig senere, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve lejer for udbedring af disse.

2.4 – Mangelfuld rengøring

Er rengøring fravalgt af lejer og udlejer vurderer at rengøringen er mangelfuld, opkræves gebyr for rengøring, der fratrækkes lejers depositum. Udlejer er forpligtet til at påpege en sådan mangel umiddelbart ved aflevering, hvorved lejer bliver gjort bekendt med de præcise årsager til det vurderes at være mangelfuldt. Ved aflevering med u-tømt toiletkassette eller spildevandstank opkræves kr. 1.000,- i gebyr. Vores placering tæt ved København betyder, at der ikke er mulighed for tømning i nærheden af udlejers adresse.

3 – Kørselsbetingelser

3.1 – Førere

Autocampere udlejes kun til personer over 25 år, der har haft kørekort B i mindst 3 år. Dette er et krav af hensyn til autocamperens forsikring. Af lejekontrakten fremgår kørekortnumre på de personer, der må føre autocamperen i udlejningsperioden. I hele lejeperioden er det lejers ansvar at sikre, at den føres lovligt, at der kun fragtes det antal personer, der er selepladser til samt at gældende færdselslov overholdes

4 – Under rejsen

4.1 – Autocamperens stand

I hele lejeperioden er det lejers ansvar at holde bilen i forsvarlig og lovlig stand. Det gælder kontrol af olie, diesel, spildevandstank m.v. som har betydning for funktion og lovlig kørsel. Undladelse af kontrol kan føre til nedsat funktion og potentielt ødelagt ferie og køretøj og lejer hæfter for skader som følge af forsømmelsen. Ved uansvarlig kørsel eller anvendelse hæfter lejer selv for det fulde skadesbeløb, idet forsikringen ikke dækker i sådanne situationer.

4.2 – Trafikforseelser, afgifter og bøder

Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i færdselsreglerne i det land, du skal køre i. Udover gældende færdselslov henviser vi til helt almindelig sund fornuft og forsigtig kørsel. Bemærk især at autocampere er både længere og højere end almindelige biler.

Lejer hæfter for alle trafikforseelser eller andre politimæssige anliggender i hele lejeperioden. I tilfælde af konfiskation af det lejede køretøj i lejeperioden, hæfter lejer fuldt for et beløb svarende til prisen på anskaffelse af en ny, tilsvarende autocamper af samme model. Årsagen til konfiskation er udlejer uvedkommende. Udlejer forbeholder sig endvidere ret til at rejse krav om erstatning for tabt fortjeneste på efterfølgende udlejninger, der som følge af konfiskationen, ikke kan gennemføres. Udlejer kan aldrig gøres ansvarlig for fart- eller parkeringsbøder under lejeperioden ligesom enhver ubetalt vejafgift påhviler lejer og vil blive krævet refunderet såfremt disse kommer udlejer i hænde efter lejers depositum er refunderet. For efterfølgende opkrævning af bøder og afgifter påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. bilag.

4.3 – Kilometerforbrug

Ved tilvalg af startpakke medfølger 2.000 km pr. uge samt eventuelt tilkøbte kilometer fra tilvalgspakkerne. Ved lejeperioder kortere end en uge udenfor højsæsonen medfølger 200 km. pr. dag i startpakken. Såvel startpakke som kilometerpakker kan bestilles ved booking af autocamperen eller ved efterfølgende aftale med udlejer. Overskrides det inkluderede og tilkøbte antal kilometer, beregnes kr. 2,- pr. km.

4.5 – Gasflasker

Ved tilvalg af startpakke, indgår 1 stk. 10 kg. letvægts gasflaske. Den medfølgende gasflaske er plomberet ved udlevering. Har foregående lejer brugt under halvdelen af en gasflaske, giver udlejer denne med til efterfølgende lejer uden beregning. Således vil man ofte opleve at have mere end 1 gasflaske til fri afbenyttelse ved tilvalg af startpakken. Lejere, der har tilvalgt startpakken, kan bryde plomben på 1 gasflaske. Er autocamperen udleveret med 2 plomberede gasflasker, og brydes plomben på begge, påregnes en merudgift for den ekstra gasflaske på 400,-. Det er tilladt for lejere selv at ombytte gasflasker til en ny fuld, men kun såfremt det er rette type gas, og samme 10 kg. letvægtsflaske. Ved skade på autocamperens gasanlæg, som følge af forkert type gas eller ukorrekt håndtering, forbeholder udlejer sig ret til at fakturere for udbedring af skaden. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med udlejer.

4.6 – Brug af elektriske apparater

På mange campingpladser er der mange, der deles om den samme sikringsgruppe. Derfor kan elnettet typisk ikke klare særlig høj belastning. Undlad at benytte elkedler, hårtørere eller andre apparater med højt kilowatt-forbrug. Det er ikke direkte ulovligt, men du kommer selv til at stå ansigt til ansigt med naboer og campingpladsens indehaver. Kog vand i den medfølgende kedel på gasblus i stedet for i el-kedel.

4.7 – Rygning

Alle former for rygning er strengt forbudt i autocamperen. Det gælder også e-cigaretter og andre tobaksfri varianter.

4.8 – Kæledyr

Mindre kæledyr kan medbringes efter aftale og mod bestilling af tilvalgspakken for medbringelse af kæledyr. Under kørsel skal kæledyr være behørigt sikret i bur, der er fastspændt. Ved medbringelse af kæledyr er efterfølgende slutrengøring obligatorisk. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise ønsker om at medbringe kæledyr – også selvom de er søde. Det handler mest om sikkerhed og naturligvis om andre lejere efter jer.

5 – Forsikring

Der er fuld ansvars- og kaskoforsikring på autocamperen. I forsikringen indgår SOS-vejhjælp i hele Europa. Der er endvidere Falck-abonnement på autocamperen. Bilens inventar, som f.eks. toilet, gasblus, borde, armaturer o.l., er ikke dækket af forsikringen. Beskadiges inventaret, hæfter lejer derfor for udgiften til udbedring af skaden. Oftest vil lejers egen indboforsikring dække en sådan skade. Der er enkelte lande i Europa, som eksempelvis Tyrkiet, Rumænien. Rusland, Marokko m.fl., hvor forsikringen ikke dækker. Rådfør dig med udlejer, såfremt rejsen går til lande udenfor EU.

5.1 – Småskader

Hvis der i lejeperioden går en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at informere udlejer med det samme. Det er vigtigt, da det kan gøre det muligt at have en reservedel klar, ved aflevering.

5.2 – Alvorlige skader

Er der tale om en skade af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte enten Falck i Danmark eller SOS International, som vil assistere og evt. bugsere autocamperen til et værksted. Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udbedres uden forudgående aftale med Hovedstadens Autocamping.

Enhver udbedring skal foretages på et autoriseret værksted af autoriseret mekaniker. Lejer er fuldt ansvarlig for alle skader, der måtte være undtaget i autocamperens ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse og lignende. Hvis en reparation tager mere end 3 dage, ydes hjemtransport af SOS. Der erstattes ikke udgifter til kost og logi under hjemtransporten. Udover hjemtransport fra SOS er lejer ikke berettiget til anden form for erstatning. Fejl på bilens køleskab, fryser, fyr, varmtvandsbeholder, navigationssystem eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

5.3 – Undtagelser for ansvars- og kaskoforsikring

Fyldes diesel på ferskvandstanken ved en fejl, skal tank og røranlæg udskiftes, da det ikke kan renses. En sådan skade er ikke dækket af forsikringen og lejer hæfter derfor for den fulde udgift for udskiftningen.

Fyldes benzin i dieseltanken ødelægges motoren, og udskiftning af den vil være nødvendig. En sådan skade er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer hæfter for det fulde beløb til udskiftning af autocamperens motor.

Skader forårsaget af grov uagtsomhed som eksempelvis åbne luger/tagvinduer, manglende brug af stormstropper på markise og andet, der beskadiges eller rives af af vind eller andet, er heller ikke nødvendigvis dækket af forsikringen. I tilfælde af at lejers grove uagtsomhed forhindrer en efterfølgende lejer i at kunne leje autocamperen, kan udlejer rejse erstatningskrav svarende til lejeindtægter i den periode, reparationen udføres.

5.4 – Stenslag

Er der en skyldig part, f.eks. en lastbil med udækket lad eller et vejarbejde uden skiltning skal lejer sikre dokumentation med billeder fra stedet til brug i evt. forsikringssag.

5.5 – Tyveri og hærværk

Efterlades nøglerne i autocamperen, og denne stjæles, betragtes det som grov uagtsomhed, og lejer hæfter derfor selv for erstatning af det stjålne. Udlejers forsikring dækker skader på bilens inventar og køretøj som følge af indbrud. Lejers personlige ejendele er ikke omfattet af udlejers forsikring, men vil typisk være dækket af lejers egen indboforsikring. Sørg for at få optaget politirapport ved indbrud eller tyveri.

6 – Selvrisiko

For hver skade på autocamperen er der en selvrisiko på 6.000,-. Forsikringsselskabet vurderer om det er én samlet eller flere uafhængige skader. Ved fejlbetjening eller grov uagtsomhed dækker forsikringen ikke, og lejer hæfter derfor for skadens fulde beløb. Er der tale om flere skader, betales selvrisiko for hver skade og udlejer forbeholder sig ret til at opkræve lejer for dækning af dette.

7 – Ulykker

I tilfælde af ulykker skal lejer kontakte Hovedstadens Autocamping øjeblikkeligt. Der skal altid optages politirapport ved enhver ulykke, der involverer andre parter eller hvor køretøj eller vejudstyr beskadiges. Oplys altid, hvad der er sket, men undlad selv at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Det vurderes forskelligt fra land til land. Sørg for at få oplysninger om eventuelt øvrige involverede i ulykken, deres forsikringsselskab og eventuelle vidner. Tag gerne billeder af ulykkesstedet og skaderne på køretøjerne, da de vil være vigtige i en forsikringssag.

8 – Forbehold

>Disse lejebetingelser sendes sammen med lejekontrakten, der underskrives. I Hovedstadens Autocamping gør vi vores yderste for at alle får en fantastisk ferie, men der kan naturligvis have indsneget sig trykfejl ligesom vi i nogle situationer kan være nødsaget til at tilbyde en anden autocamper end den bestilte, f.eks. hvis den forrige lejer har beskadiget den autocamper, du har bestilt og det er lykkedes os at skaffe en erstatningsvogn. 

Hovedstadens Autocamping kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for tabt ferie eller andre direkte eller indirekte tab som følge af forhold, der er uden for udlejers indflydelse. I tilfælde af at udlejer må stille erstatningsvogn til rådighed for lejer, er der ikke garanti for samme model, størrelse, udstyrspakke eller udseende.

Ønsker lejer at afbestille som følge af, at udlejer er nødsaget til at stille erstatningsvogn til rådighed, gælder reglerne for afbestilling som oplyst i disse lejebetingelser. Ved forsinkelse på aflevering fra tidligere lejer, kan lejer vælge at vente på autocamperen afleveres af forrige lejer. I så fald kan udlejer ikke indestå for autocamperens stand på udleveringstidspunktet.